DIGITAL SHQIP 2019

Po besoj që ju ka ra rasti në mediet botërore me lexua raporte interesante të përdorimit digjital në botë, por nuk është se kemi pasur diçka të tillë tek ne shqiptarët, prandaj kam përgatitur një raport të tillë.

Raporti ka të dhëna interesante për periudhën kohore 1 Janar - 31 Dhjetor 2019 rreth përdorimit të internetit, shërbimeve celulare, rrjeteve sociale nga shqiptarët dhe të dhëna të tjera e që shpresoj të ju pëlqejnë.

Raporti përmban 28 faqe dhe mund ta shkarkoni këtu:

Top faqet në Facebook të medieve në Kosovë për vitin 2020

Top faqet në Facebook të medieve në Kosovë për secilin muaj të vitit 2020:

Janar 2020

Top faqet në Facebook të medieve në Kosovë për muajin Janar.

Shkurt 2020

Top faqet në Facebook të medieve në Kosovë për muajin Shkurt.

Mars 2020

Top faqet në Facebook të medieve në Kosovë për muajin Mars.

Prill 2020

Top faqet në Facebook të medieve në Kosovë për muajin Prill.

Maj 2020

Top faqet në Facebook të medieve në Kosovë për muajin Maj.

Qershor 2020

Top faqet në Facebook të medieve në Kosovë për muajin Qershor.

Korrik 2020

Top faqet në Facebook të medieve në Kosovë për muajin Korrik.

Gusht 2020

Top faqet në Facebook të medieve në Kosovë për muajin Gusht.

Shtator 2020

Top faqet në Facebook të medieve në Kosovë për muajin Shtator.

Tetor 2020

Top faqet në Facebook të medieve në Kosovë për muajin Tetor.

Tetor 2020

Top faqet në Facebook të medieve në Kosovë për muajin Nëntor.

Tetor 2020

Top faqet në Facebook të medieve në Kosovë për muajin Dhjetor.

Vitet e kaluara

Top faqet në Facebook të medieve në Kosovë për vitet e kaluara:

2019

Top faqet në Facebook të medieve në Kosovë për vitin 2019.

2018

Top faqet në Facebook të medieve në Kosovë për vitin 2018.

2017

Top faqet në Facebook të medieve në Kosovë për vitin 2017.